Om foredragsrækken

I foredragsserien 'Offentlige foredrag i Naturvidenskab' beretter forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab – i bred forstand.
Niveauet er højt, og du bliver udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger.

Foredragsserien har udviklet sig til en sand publikumssucces:

  • flere af foredragene i Søauditorierne i Universitetsparken i Aarhus udbydes flere dage i træk og samler her ofte mere end 2.000 tilhørere
  • desuden bliver foredragene livestreamet til en række gymnasier, skoler, biblioteker, biografer, folkeuniversiteter, forsamlings-, borger- og kulturhuse i Danmark og udlandet.
  • mange af foredragene gentages derudover i fire andre byer: FoulumHerningHorsens og Vejle.

Der er fri entré til de fleste af foredragene pga. støtte fra fakultetet Science and Technology, Aarhus Universitet, som også er arrangør af foredragene.

Få livestreamet foredrag til din by

Ønsker du også at få livestreamet foredrag til dit forsamlingshus, borgerhus, kulturhus, bibliotek, folkeuniversitet, din skole, efterskole, højskole eller lokale biograf? – Så kontakt Jens Holbech for at høre om mulighederne.

Hvem forelæser?

Ved foredragene fortæller naturvidenskabelige forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser på en måde, så alle kan være med. De fleste af foredragene afholdes af forskere fra Aarhus Universitet og på dansk, men der er af og til også forskere fra andre universiteter i Danmark eller udlandet.

Det er lysten til at fortælle om sin forskning til lægmand, der får forskerne til at bruge i bunker af timer på at forberede foredragene. Niveauet er højt, men forståeligt. Målet er at alle, lige fra skoleelever til forskerens egne kollegaer, skal have noget ud af foredraget.
Ofte er det en spændende ny opdagelse, der er kernen bag ideen til foredraget. Det kan være en lille brik til et større puslespil, der viser en helhed i forskningsfeltet. Og ofte sætter forskeren sin egen opdagelse ind i den store sammenhæng og viser at netop denne opdagelse – sammen med kollegaers opdagelser – giver en ny indsigt i et spændende og betydningsfuldt område.

Hvem er tilhørerne?

Tilhørerne har vidt forskellige baggrunde og aldre: fra 15 til 80 år. Flere vælger foredragsaftnerne på lige fod med en tur i teateret. De mener, at underholdningen er lige så god og samtidig får de “noget” med hjem til hjernen.

Livestreaming af foredragene

Foredragene tilbydes nu også i borger-, kultur- og forsamlingshuse, biblioteker, biografer, folkeuniversiteter, gymnasier, skoler m.fl. i hele landet. Tilhørere kan stille spørgsmål til forelæseren under foredraget ved at sende en sms eller et tweet.

I forårssemesteret 2016 livestreamede vi til mere end 45 byer.

Der er flere grunde til, at Aarhus Universitet er begyndt at tilbyde at livestreame foredragene til andre byer: dels har universitetet svært ved at rumme flere tilhørere i Søauditorierne i Aarhus, og så er Aarhus Universitet et universitet for hele landet – og altså ikke kun for borgere i Aarhus. Ud over dette vil Aarhus Universitet gerne støtte lokalsamfundene, og de steder i landet hvorfra det ikke er praktisk muligt at rejse til Aarhus. Med livestreamingen undgås også unødig kørsel på landevejene og det reducerer transporttid og miljøbelastning.

Læs mere i bogen '25 Søforklaringer'

Bogen '25 Søforklaringer – naturvidenskabelige fortællinger fra Søauditorierne' blev udgivet af Aarhus Universitetsforlag i sommeren 2014 for at markere Offentlige foredrag i Naturvidenskabs store popularitet.  I bogen, der er på 390 sider, fortæller 25 forskere, der selv har optrådt foran et begejstret publikum i Søauditorierne, på et let tilgængeligt sprog om deres forskning, og vi får et bredt indblik i universitetets naturvidenskabelige forskning – fra kvantemekanik til alderdomsforskning og fra myrer til universets udvikling.

I bogens forord og introduktion kan der læses mere om foredragsserien og dens historie. Sideløbende fortælles historien om, hvordan foredragsrækkens succes skyldes en skøn blanding af begejstring og fortælleglæde hos forskerne, kombineret med hårdt og engageret arbejde bag kulisserne.

Værter for foredragene

Få nyt om Offentlige foredrag på

         

Isbjørnen afspejler miljøtilstanden på dens levesteder.
Foredragsrækken er heldig at have engagerede og lattermilde tilhørere – det smitter af på forelæserne.
Professor Lars Peter Nielsen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet fortæller her for fulde huse – over tre aftener – om sin banebrydende opdagelse af de hidtil ukendte kabelbakterier som sender en elektrisk strøm gennem havbunden. Opdagelsen har ændret biologernes traditionelle måde er forstå det mikrobielle liv på.
Nogle af forskerne har god humor – det smitter af på tilhørerne.
Både kamerabillede af foredragsholderen, dennes præsentation og stemningen livestreames.
Efter foredraget er der mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen enten ved håndsoprækning (i Aarhus) eller via sms eller Twitter fra biografer, forsamlingshuse, borgerhuse, kulturhuse, biblioteker, gymnasier, skoler, efterskoler, højskoler og folkeuniversiteter mv.