Om foredragsrækken

Med foredragsserien Offentlige foredrag i Naturvidenskab har du mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du kan komme med. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Der er fri entré til de fleste af foredragene. Foredragene bliver ikke tilgængelig for offentligheden på nettet efterfølgende.

Foredragene livestreames fra Søauditorierne, Aarhus Universitet til biografer, biblioteker, folkeuniversiteter, kulturhuse, foreninger, forsamlingshuse, gymnasier og skoler mv. i en lang række byer i Danmark og udlandet. Foredragsholderne er fysisk til stede på følgende lokationer: AU Foulum, Rosborg Gymnasium og HF i Vejle, Rødkilde Gymnasium i Vejle, og Søauditorierne i Universitetsparken, Aarhus Universitet.

Foredragsserien arrangeres af Science and Technology, Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.

Hvem forelæser?

Nogle af forskerne har god humor – det smitter af på tilhørerne.

Ved foredragene fortæller naturvidenskabelige forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser på en måde, så alle kan være med. De fleste af foredragene afholdes af forskere fra Aarhus Universitet og på dansk, men der er af og til også forskere fra andre universiteter i Danmark eller udlandet.

Det er lysten til at fortælle om sin forskning til lægmand, der får forskerne til at bruge bunker af timer på at forberede foredragene. Niveauet er højt, men forståeligt. Målet er at alle, lige fra skoleelever til forskerens egne kollegaer, skal have noget ud af foredraget.
Ofte er det en spændende ny opdagelse, der er kernen bag ideen til foredraget. Det kan være en lille brik til et større puslespil, der viser en helhed i forskningsfeltet. Og ofte sætter forskeren sin egen opdagelse ind i den store sammenhæng og viser at netop denne opdagelse – sammen med kollegaers opdagelser – giver en ny indsigt i et spændende og betydningsfuldt område.

Hvem er tilhørerne?

Foredragsrækken er heldig at have engagerede og lattermilde tilhørere – det smitter af på forelæserne.

Tilhørerne har vidt forskellige baggrunde og aldre: fra 15 til 80 år. Flere vælger foredragsaftnerne på lige fod med en tur i teateret. De mener, at underholdningen er lige så god og samtidig får de “noget” med hjem til hjernen.

Livestreaming af foredragene

Både kamerabillede af foredragsholderen, dennes præsentation og stemningen livestreames.

Foredragene kan opleves via livestream i en lang række biografer, biblioteker, folkeuniversiteter, kulturhuse, foreninger, forsamlingshuse, gymnasier og skoler mv. i Danmark og i udlandet.
Tilhørere kan stille spørgsmål til forelæseren under foredraget ved at sende en sms eller et tweet.

Der er flere grunde til, at Aarhus Universitet tilbyder at livestreame foredragene til andre byer:

  • de fem auditorier i Søauditorierne i Universitetsparken kan kun rumme 800 tilhørere og der er ofte mange som ikke kan få plads
  • da Aarhus Universitet er et universitet for hele landet – og altså ikke kun for borgere i Aarhus – er det naturligt at give alle borgere adgang til at opleve foredragene uanset hvor de bor
  • Aarhus Universitet vil gerne støtte (aktiviteter i) lokalsamfundene, og de steder i landet hvorfra det ikke er praktisk muligt at rejse til og fra Aarhus på en aften
  • med livestreamingen undgås unødig kørsel på landevejene og det reducerer transporttid for borgene og den følgende miljøbelastning.

Se også siden 'Bliv vært for livestreaming'.