Om foredragsrækken

Foredragsserien 'Offentlige foredrag i Naturvidenskab' arrangeres af Aarhus Universitet og udbydes i samarbejde med værter i en række byer og Carlsbergfondet.

Her beretter forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab – i bred forstand.

Niveauet er højt, og du bliver udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Der er fri entré til de fleste foredrag.
Nogle af foredragene samler ofte mere end 4.000 tilhørere – dels i Søauditorierne i Universitetsparken i Aarhus, dels på gymnasier, skoler, biblioteker og i biografer, folkeuniversiteter, forsamlings-, borger- og kulturhuse m.v. i Danmark og udlandet. 
Du kan opleve foredragene i en række byer:

Foredragene bliver ikke offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende. Har du ikke mulighed for at møde op, så hold øje i de kommende semestre: vi udbyder nogle af foredragene igen.
Vær opmærksom på, at ikke alle foredrag afholdes i alle byer – se oversigten.

Livestreaming af foredragene

Foredragene tilbydes nu også i borger,- kultur- og forsamlingshuse, biblioteker, biografer, folkeuniversiteter, gymnasier, skoler m.fl. i hele landet. Tilhørere kan stille spørgsmål til forelæseren under foredraget ved at sende en sms eller et tweet.
I forårssemesteret 2016 livestreamede vi til mere end 45 byer.
Der er flere grunde til at Aarhus Universitet er begyndt at tilbyde at livestreame foredragene til andre byer: dels har universitetet svært ved at rumme flere tilhørere i Søauditorierne i Aarhus, dels er Aarhus Universitet et universitet for hele landet – og altså ikke kun for borgere i Aarhus, dels vil universitetet gerne støtte lokalsamfundene, dels er der steder i landet hvorfra det ikke er praktisk muligt at rejse til Aarhus og dels kan en del kørsel på landevejene undgås med de fordele det har for at reducere transporttid og miljøbelastning. 

Hvem forelæser?

Ved foredragene fortæller naturvidenskabelige forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser på en måde så alle kan være med. De fleste af foredragene afholdes af forskere fra Aarhus Universitet og på dansk, men der er af og til også forskere fra andre universiteter i Danmark eller udlandet.

Det er lysten til at fortælle om sin forskning til lægmand der får forskerne til at bruge i bunker af timer på at forberede foredragene. Niveauet er højt, men forståeligt. Målet er at alle lige fra skoleelever til forskerens egne kollegaer skal have noget ud af foredraget.
Ofte er det en spændende ny opdagelse der er kernen bag ideen til foredraget. Det kan være en lille brik til et større puslespil der viser en helhed i forskningsfeltet. Og ofte sætter forskeren sin egen opdagelse ind i den store sammenhæng og viser at netop denne opdagelse – sammen med kollegaers opdagelser – giver en ny indsigt i et spændende og betydningsfuldt område.

Hvem er tilhørerne?

Tilhørerne har vidt forskellige baggrunde og aldre: fra 15 til 80 år. Flere vælger foredragsaftnerne på lige fod med en tur i teateret. De mener at underholdningen er lige så god og samtidig får de “noget” med hjem til hjernen.

Læs mere i bogen '25 Søforklaringer'

Bogen '25 Søforklaringer – naturvidenskabelige fortællinger fra Søauditorierne' blev udgivet af Aarhus Universitetsforlag i sommeren 2014 for at markere Offentlige foredrag i Naturvidenskabs store popularitet.  I bogen, der er på 390 sider, fortæller 25 forskere, der selv har optrådt foran et begejstret publikum i Søauditorierne, på et let tilgængeligt sprog om deres forskning og vi får et bredt indblik i universitetets naturvidenskabelige forskning – fra kvantemekanik til alderdomsforskning og fra myrer til universets udvikling.
I bogens forord og introduktion kan der læses mere om foredragsserien og dens historie og samtidig fortælles historien om hvordan foredragsrækkens succes skyldes en skøn blanding af begejstring og fortælleglæde hos forskerne kombineret med hårdt og engageret arbejde bag kulisserne.

Værter for foredragene

Få nyt om Offentlige foredrag på

         

Få livestreamet foredrag til din by

Ønsker du også at få livestreamet foredrag til dit forsamlingshus, borgerhus, kulturhus, bibliotek, folkeuniversitet, din skole, efterskole, højskole eller lokale biograf? – Så kontakt Jens Holbech for at høre om mulighederne.

Isbjørnen afspejler miljøtilstanden på dens levesteder.
Foredragsrækken er heldig at have engagerede og lattermilde tilhørere – det smitter af på forelæserne.
Professor Lars Peter Nielsen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet fortæller her for fulde huse – over tre aftener – om sin banebrydende opdagelse af de hidtil ukendte kabelbakterier som sender en elektrisk strøm gennem havbunden. Opdagelsen har ændret biologernes traditionelle måde er forstå det mikrobielle liv på.
Nogle af forskerne har god humor – det smitter af på tilhørerne.
Både kamerabillede af foredragsholderen, dennes præsentation og stemningen livestreames.
Efter foredraget er der mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen enten ved håndsoprækning (i Aarhus) eller via sms eller Twitter fra biografer, forsamlingshuse, borgerhuse, kulturhuse, biblioteker, gymnasier, skoler, efterskoler, højskoler og folkeuniversiteter mv.