Om foredragsrækken

I foredragsserien 'Offentlige foredrag i Naturvidenskab' beretter forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab – i bred forstand.
Niveauet er højt, og du bliver udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger.

Foredragsserien har udviklet sig til en sand publikumssucces:

  • flere af foredragene i Søauditorierne i Universitetsparken i Aarhus udbydes flere dage i træk og samler her ofte mere end 2.000 tilhørere
  • desuden bliver foredragene livestreamet til en række gymnasier, skoler, biblioteker, biografer, folkeuniversiteter, forsamlings-, borger- og kulturhuse i Danmark og udlandet.
  • mange af foredragene gentages derudover i fire andre byer: FoulumHerningHorsens og Vejle.

Der er fri entré til de fleste af foredragene pga. støtte fra fakultetet Science and Technology, Aarhus Universitet, som også er arrangør af foredragene.

Hvem forelæser?

Nogle af forskerne har god humor – det smitter af på tilhørerne.

Ved foredragene fortæller naturvidenskabelige forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser på en måde, så alle kan være med. De fleste af foredragene afholdes af forskere fra Aarhus Universitet og på dansk, men der er af og til også forskere fra andre universiteter i Danmark eller udlandet.

Det er lysten til at fortælle om sin forskning til lægmand, der får forskerne til at bruge i bunker af timer på at forberede foredragene. Niveauet er højt, men forståeligt. Målet er at alle, lige fra skoleelever til forskerens egne kollegaer, skal have noget ud af foredraget.
Ofte er det en spændende ny opdagelse, der er kernen bag ideen til foredraget. Det kan være en lille brik til et større puslespil, der viser en helhed i forskningsfeltet. Og ofte sætter forskeren sin egen opdagelse ind i den store sammenhæng og viser at netop denne opdagelse – sammen med kollegaers opdagelser – giver en ny indsigt i et spændende og betydningsfuldt område.

Hvem er tilhørerne?

Foredragsrækken er heldig at have engagerede og lattermilde tilhørere – det smitter af på forelæserne.

Tilhørerne har vidt forskellige baggrunde og aldre: fra 15 til 80 år. Flere vælger foredragsaftnerne på lige fod med en tur i teateret. De mener, at underholdningen er lige så god og samtidig får de “noget” med hjem til hjernen.

Livestreaming af foredragene

Både kamerabillede af foredragsholderen, dennes præsentation og stemningen livestreames.

Foredragene tilbydes nu også i borger-, kultur- og forsamlingshuse, biblioteker, biografer, folkeuniversiteter, gymnasier, skoler m.fl. i hele landet. Tilhørere kan stille spørgsmål til forelæseren under foredraget ved at sende en sms eller et tweet.

I forårssemesteret 2016 livestreamede vi til mere end 45 byer.

Der er flere grunde til, at Aarhus Universitet er begyndt at tilbyde at livestreame foredragene til andre byer: dels har universitetet svært ved at rumme flere tilhørere i Søauditorierne i Aarhus, og så er Aarhus Universitet et universitet for hele landet – og altså ikke kun for borgere i Aarhus. Ud over dette vil Aarhus Universitet gerne støtte lokalsamfundene, og de steder i landet hvorfra det ikke er praktisk muligt at rejse til Aarhus. Med livestreamingen undgås også unødig kørsel på landevejene og det reducerer transporttid og miljøbelastning.