Ny teknik afslører hvalernes skjulte liv

Forelæser: professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Bioscience – Zoofysiologi, Aarhus Universitet  
Sprog: dansk
Entré: gratis 

Tag med verdens mindste hval, marsvinet, på jagt i danske farvande og prøv at forstå hvordan en kaskelothval holder vejret i to timer. Og hør hvordan hvalerne, hvis forfædre var landdyr tæt beslægtet med nutidens grise, har tilpasset sig livet i vand.

Update: Foredragsholder Peter Teglberg Madsen har skriftligt besvaret de spørgsmål der blev stillet i løbet af aftenen. Læs spørgsmål og svar.

Hvalernes forfædre var landdyr tæt beslægtet med nutidens grise og kameler. For mere end 30 mio. år siden forlod disse pattedyr landjorden til fordel for et liv i vand. De nulevende hvalarter har i ekstrem grad tilpasset sig til et liv i en lang række forskellige vandmiljøer – fra dybe oceaner til lave floder. 

I mange år har forskere kun fået indsigt i hvalernes liv ved at studere dem i den korte tid de befinder sig ved overfladen eller ved at dissekere døde hvaler og herudfra gætte sig til, hvordan de lever. Men ny teknologi har i de sidste ti år givet forskerne enestående muligheder for at studere hvalernes fysiologi og adfærd langt til havs og mens hvalerne er neddykket. 

I foredraget tager vi blandt andet med verdens mindste hval, marsvinet, på jagt i danske farvande, og vi prøver at forstå hvordan en kaskelothval holder vejret i to timer, hvordan en grønlandshval undgår at fryse ihjel og hvordan en blåhval tager 70 tons vand ind i munden uden at rykke kæberne af led. Og så dvæler vi ved hvordan hvalerne har tilpasset sig livet i vand – en verden der er vidt forskellig fra den deres forfædre på land vandrede rundt i.  

(Klik for større billede)

Når man ser en gråhval, er det svært at forestille sig at dens nærmeste nulevende slægtning kan findes i en dansk grisestald. Selvom om hvaler er pattedyr som grise og mennesker, så har 40 mio. års evolution bibragt hvalerne en lang række ekstreme tilpasninger til et liv i vand der gør at de kan leve og søge føde under vilkår hvor mennesker hurtigt ville drukne eller fryse ihjel. (Foto: Chris Johnson)

Når man ser en gråhval, er det svært at forestille sig at dens nærmeste nulevende slægtning kan findes i en dansk grisestald. Selvom om hvaler er pattedyr som grise og mennesker, så har 40 mio. års evolution bibragt hvalerne en lang række ekstreme tilpasninger til et liv i vand der gør at de kan leve og søge føde under vilkår hvor mennesker hurtigt ville drukne eller fryse ihjel. (Foto: Chris Johnson) (Klik for større billede)

Nogle hvaler kan sulte i mere end et halvt år mens de tærer på deres fedtreserver, men til gengæld kan de på kort tid indtage enorme måltider. Denne grønlandske pukkelhval kan på få sekunder opsluge en fiskestime og mere end 30 ton vand i en mundfuld. (Foto: Malene Simon)

Nogle hvaler kan sulte i mere end et halvt år mens de tærer på deres fedtreserver, men til gengæld kan de på kort tid indtage enorme måltider. Denne grønlandske pukkelhval kan på få sekunder opsluge en fiskestime og mere end 30 ton vand i en mundfuld. (Foto: Malene Simon) (Klik for større billede)