Naturens nyttige dræbermolekyler

Forelæser: lektor i kemisk biologi Thomas Bjørnskov Poulsen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Sprog: dansk
Entré: gratis

Kom på en rejse til molekylernes verden med fokus på naturens egne medicinske stoffer. Og hør hvordan indsigt i cellernes funktion inspirerer forskere til både at udvikle potentielt livsforlængende stoffer og til at udvikle nye typer medicin mod kræft.

Update: Foredragsholder Thomas Bjørnskov Poulsen har skriftligt besvaret de spørgsmål der blev stillet i løbet af aftenen.
Læs spørgsmål og svar.

Effektiv medicin er en af grundstenene i vores moderne samfund – faktisk er det svært at forestille sig at der engang fandtes en virkelighed uden fx antibiotika til behandling af infektioner eller kemoterapi til behandling af kræft.

Aftenens foredrag tager os på en rejse til molekylernes verden – til de af naturens egne medicinske stoffer som forskere har opdaget, fremstillet og forbedret over de seneste årtier med det primære formål at slå andre organismer ihjel som kan true vores helbred.
Mange af disse naturstoffers molekylestrukturer er så komplekse at de til stadighed udfordrer moderne teknologier når det kommer til at bestemme og manipulere med deres strukturer.

I foredraget vil du høre eksempler på hvorfra disse nyttige naturstoffer kommer og hvordan deres molekyler egentlig kan bygges – og ombygges.
Og du vil høre hvordan forskerne opnår forståelse af naturstoffers specifikke vekselvirkning med cellernes proteiner og hvordan forskerne dermed finder inspiration til at udvikle stoffer som har potentiale til få os til at leve længere samt inspiration til at finde nye typer medicin mod kræft.

(Klik for større billede)

For at udvikle og afprøve nye naturstoffer skal forskere kunne manipulere med naturstoffers molekylære strukturer. Organisk kemisk syntese er nøgleteknologien til at eftergøre – men også videreudvikle – naturens egne konstruktioner. | Foto: Aarhus Universitet.

For at udvikle og afprøve nye naturstoffer skal forskere kunne manipulere med naturstoffers molekylære strukturer. Organisk kemisk syntese er nøgleteknologien til at eftergøre – men også videreudvikle – naturens egne konstruktioner. | Foto: Aarhus Universitet. (Klik for større billede)

Nye metoder til at bestemme DNA-sekvensen, dvs. rækkefølgen af de fire forskellige nukleotider der udgør grundenheden i DNA-strengen, har siden årtusindskiftet revolutioneret måden at opdage nye naturstoffer på.

Nye metoder til at bestemme DNA-sekvensen, dvs. rækkefølgen af de fire forskellige nukleotider der udgør grundenheden i DNA-strengen, har siden årtusindskiftet revolutioneret måden at opdage nye naturstoffer på. (Klik for større billede)

Mange naturstoffer anvendes som medicin mod kræft – fx i kemoterapi. På billedet ses en kræftcelle der under kemoterapi undergår processen kaldet apoptose – programmeret celledød. | Foto: National Institutes of Health.

Mange naturstoffer anvendes som medicin mod kræft – fx i kemoterapi. På billedet ses en kræftcelle der under kemoterapi undergår processen kaldet apoptose – programmeret celledød. | Foto: National Institutes of Health. (Klik for større billede)

Naturstoffer kommer fra både mikroorganismer og planter. Viden indsamlet fra fx indianske stammer har i flere tilfælde ledt forskere frem til naturstoffer som anvendes i moderne medicin. Fx naturstoffet taxol som anvendes i flere typer kemoterapi. Taxol stammer fra takstræet og blev opdaget ved en tilfældighed og fremstilles i dag ved en kombination af udtræk fra takstræet og kemisk syntese. | Foto af takstræ: Sitomon.

Naturstoffer kommer fra både mikroorganismer og planter. Viden indsamlet fra fx indianske stammer har i flere tilfælde ledt forskere frem til naturstoffer som anvendes i moderne medicin. Fx naturstoffet taxol som anvendes i flere typer kemoterapi. Taxol stammer fra takstræet og blev opdaget ved en tilfældighed og fremstilles i dag ved en kombination af udtræk fra takstræet og kemisk syntese. | Foto af takstræ: Sitomon. (Klik for større billede)