Jordens og livets udvikling

Foredrag ved professor i geologi Minik Rosing, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Jordens udvikling har sat rammerne for livets udvikling, men de levende organismer har også påvirket Jordens geologiske udvikling ved at udnytte energien i Solens lys og overtage kontrollen med atmosfærens og oceanernes sammensætning og reguleret klimaet.

Jordens og livets udvikling har spejlet hinanden gennem milliarder af år. Jordens udvikling har sat rammerne for livets udvikling, men de levende organismer har også påvirket Jordens geologiske udvikling.

Siden de levende organismer udviklede evnen til at udnytte energien i Solens lys, har livet overtaget kontrollen med atmosfærens og oceanernes sammensætning, reguleret klimaet, og måske endda haft en afgørende indflydelse på selve den faste Jords kemiske udvikling. Vi vil prøve at se på om livet i virkeligheden er den dominerende geologiske kraft på Jorden.

I foredraget vil du også blive præsenteret for en ny idé: at eksportere grønlandsk mudder til troperne. Minik Rosing og hans kolleger er ved at undersøge om man samtidig kan skabe et nyt, bæredygtigt erhverv i Grønland og revitalisere de forarmede landbrugsjorde i Troperne, og dermed skabe økonomisk vækst i fattige tropiske og subtropiske områder.

Jorden set fra rummet fra 35.000 km afstand. (Foto: Reto Stöckli, Nazmi El Saleous og Marit Jentoft-Nilsen) (Klik for større billede)

Kan grønlandsk mudder skabe vækst i troperne? Indlandsisen knuser det grønlandske grundfjeld når den bevæger sig over landet. Milliarder af ton, fint bjergartsmel bliver hvert år skyllet ud fra isen med smeltevand og aflejret i fjorde og søer. Det fine stenmel indeholder alle de mineralske næringsstoffer som planter har brug for til deres vækst, men på grund af det kolde arktiske klima forbliver størstedelen af melet inaktivt.  Store områder i troperne og subtroperne er karakteriserede ved at have ekstremt næringsfattige jorde fordi der gennem millioner af års varmt og fugtigt tropiske klima er sket en omfattende udvaskning af næringsstoffer. Tropejorde giver derfor typisk meget lave afgrødeudbytter, sammenlignet med fx danske jorde.  Minik Rosing og hans kolleger er ved at undersøge om man på samme tid kan skabe et nyt bæredygtigt erhverv i Grønland og revitalisere de forarmede tropejorde, og dermed skabe økonomisk vækst i fattige tropiske og subtropiske områder. (Foto: Steve Jurvetson, wikimedia.org)

Kan grønlandsk mudder skabe vækst i troperne? Indlandsisen knuser det grønlandske grundfjeld når den bevæger sig over landet. Milliarder af ton, fint bjergartsmel bliver hvert år skyllet ud fra isen med smeltevand og aflejret i fjorde og søer. Det fine stenmel indeholder alle de mineralske næringsstoffer som planter har brug for til deres vækst, men på grund af det kolde arktiske klima forbliver størstedelen af melet inaktivt. Store områder i troperne og subtroperne er karakteriserede ved at have ekstremt næringsfattige jorde fordi der gennem millioner af års varmt og fugtigt tropiske klima er sket en omfattende udvaskning af næringsstoffer. Tropejorde giver derfor typisk meget lave afgrødeudbytter, sammenlignet med fx danske jorde. Minik Rosing og hans kolleger er ved at undersøge om man på samme tid kan skabe et nyt bæredygtigt erhverv i Grønland og revitalisere de forarmede tropejorde, og dermed skabe økonomisk vækst i fattige tropiske og subtropiske områder. (Foto: Steve Jurvetson, wikimedia.org) (Klik for større billede)