Inspiration fra naturen

Foredrag ved professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
og lektor i kemi Henrik Birkedal, Institut for Kemi, Aarhus Universitet.

Velcro er en imitation af planten burre, idéer til medicin udspringer af dyr, der er immune for kræft, og fremtidens kirurgi byder måske på lim inspireret af blåmuslingernes. Hør hvordan naturen inspirerer forskerene til nye, revolutionærende opfindelser.

Dyr, planter og bakterier har løst masser af deres egne problemer gennem evolutionen. Når vi lader os inspirere af naturens måde at løse problemer på kaldes det biomimik. Tænk på planten burre, der fæstner sig i dyrs pels for at sprede plantens frø. Burrer ledte til et af de første eksempler på såkaldt biomimik – nemlig burrebånd, velcro, som nu har fundet vid udbredelse.

Ud over denne direkte kopiering af et biologisk design, opnår vi gennem vores forståelse af biologiske principper inspiration til at tænke på nye måder inden for fx arkitektur, materialevidenskab, kemi, nanoteknologi og medicin.

Gennem en række eksempler fra biologiens verden vil du høre om hvordan forskere inspireres af naturens opfindelser til at tænke på nye måder og finde nye materialer og teknologier.

Du vil fx høre om hvordan dybhavssvampes skeletter af glas illustrerer arkitektoniske designprincipper. Et andet eksempel er planten kandebærer som har udviklet en kandeformet skål der under den rette luftfugtighed kan blive så glat at myrer og andre smådyr glider ned i kanden hvor de bliver spist. Dette har givet inspiration til at udvikle en helt ny klasse af materialer hvis egenskaber kan ændres så de bliver spejlglatte.

Hør også hvordan nøgne ørkenrotter, der lever i underjordiske huler i Afrika, har givet ny inspiration til at forstå sammenhængen mellem kræft og aldring, og hør hvordan slangegift har haft betydning for behandling af mennesker med forhøjet blodtryk, og se eksempler på dyr der kan gendanne arme og ben efter amputationer. I danske farvande har forskerne fundet inspiration fra blåmuslingers evne til at holde sig fast i det bølgeombruste kystmiljø. Muslingerne bruger en lim, der gør det muligt for dem at sætte sig fast på alverdens overflader, sågar på teflon som ellers er kendt for at være ’non-stick’. Blåmuslingens lim-kemi giver nu inspiration til nye materialer, der forhåbentligt kan bruges i stedet for fx tråd ved kirurgi.

En burre. Planten fæstner sig i dyrs pels for at opnå udspredelse. Velcro er et eksempel på en biomimetisk opfindelse hvor man har kopieret burres fleksible kroge til at hæfte til pelsede overflader. (Foto: Zephyris) (Klik for større billede)

Kan vi finde en nøgle til kræftens gåde i den nøgne ørkenrotte fra Afrika? Den er et af jordens mest særprægede pattedyr med dens ekstreme fysiologiske tilpasningsevne. Selvom de ikke er meget større end mus, kan de blive mere end 35 år gamle uden at blive ramt af kræft. Tilmed er de ikke i stand til at føle smerte og de er bedre til at overleve iltmangel end alle andre pattedyr. (Foto: Brian Rasmussen, Randers Regnskov)

Kan vi finde en nøgle til kræftens gåde i den nøgne ørkenrotte fra Afrika? Den er et af jordens mest særprægede pattedyr med dens ekstreme fysiologiske tilpasningsevne. Selvom de ikke er meget større end mus, kan de blive mere end 35 år gamle uden at blive ramt af kræft. Tilmed er de ikke i stand til at føle smerte og de er bedre til at overleve iltmangel end alle andre pattedyr. (Foto: Brian Rasmussen, Randers Regnskov) (Klik for større billede)

Planten kandebærer kan skifte sin overflade fra ru til ultra-glat og derved lede insekterne ned i dens kande hvor planten spiser dem. Denne egenskab har forskere brugt til at lave en helt ny slags overflader, hvis egenskaber ligeledes kan ændres fra ru til super-glatte. (Foto: Richard W. Sinyem)

Planten kandebærer kan skifte sin overflade fra ru til ultra-glat og derved lede insekterne ned i dens kande hvor planten spiser dem. Denne egenskab har forskere brugt til at lave en helt ny slags overflader, hvis egenskaber ligeledes kan ændres fra ru til super-glatte. (Foto: Richard W. Sinyem) (Klik for større billede)

Studier af giften fra den sydamerikanske hugorm (Bothrops jararaca) ledte til opdagelsen af medicin der nedbringer blodtrykket hos patienter med forhøjet blodtryk. Denne medicin har været med til at forlænge livet hos millioner af mennesker. (Foto: Brian Rasmussen, Randers Regnskov)

Studier af giften fra den sydamerikanske hugorm (Bothrops jararaca) ledte til opdagelsen af medicin der nedbringer blodtrykket hos patienter med forhøjet blodtryk. Denne medicin har været med til at forlænge livet hos millioner af mennesker. (Foto: Brian Rasmussen, Randers Regnskov) (Klik for større billede)